CURSO ESPECIALIZADO PARA ESTABLECIMIENTOS DE CONFIANZA

UN NOVO ESCENARIO DE NORMALIDADE POST COVID 19

Xerar confianza no comercio e na hostelería para recupera-la demanda

Dirixido a propietarios, autónomos, directivos, mandos intermedios, profesionales, personal de atención al cliente y en general todo el personal del establecimiento.

  DATOS PERSONAIS DO INTERESADO  DATOS DA EMPRESA

  En caso de ser trabajador en activo ou estar nunha situación asimilada (ERTE), debe completar os siguientes datos.


  • O alumno debe adxuntar, xunto co presente formulario debidamente cumplimentado, unha copia del DNI.

  • O alumno debe adxuntar, xunto co presente formulario debidamente cumplimentado, un documento acreditativo de ser traballador en activo (cabeceira da última nómina, recibo de autónomos…).

  Os datos personais facilitados formarán parte dunha base de datos propiedade de Noa Innova, S.L. con domicilio en C/Rafael de Vega 16 ent. Izq. Lugo – España, con número de C.I.F.: B-27422526. Os seus datos incorporaránse nun ficheiro debidamente inscrito na Agencia de Protección de Datos, coa finalidade de xestiona-los servicios de formación. Estos datos consérvanse hasta 5 años despois da finalización da prestación do servicio. O responsable de tratamento de datos será Noa Innova S.L. e en todo momento podrá exercitar os sus dereitos de aceso, rectificación cancelación, oposición, portabilidade e revocación ó tratamento dos seus datos dirixindo unha comunicación por escrito á dirección indicada anteriormente ou mediante correo electrónico formacion@noainnova.com.

  NOA INNOVA S.L.

  CIF: B-27422526
  Teléfono: 982 804 524
  © 2011-2024